Grafisk design

Her er noen få av de mange grafiske tjenestene som Galschjødt Design kan levere til deg. Har du et prosjekt som ikke omfattes av undernevnte tjenester? Ikke fortvil! Galschjødt Design er åpen for å jobbe med alle som har et budskap de vil formidle, selv om det er et ukonvensjonelt oppdrag. 

NETTSIDE

Alle som vil være synlig, tilgjengelige, og etablere tillit til sitt publikum må ha en nettside. Galschjødt Design leverer interessante, enkle  og responsive sider, med høy brukervennlighet. Vil du kunne redigere innhold på siden din uten å skrive en eneste kode? Da kan Wordpress være noe for deg. Ta konktakt, så finner vi den rette platformen for deg. Design uten koding leveres også.

GRAFISK PROFIL

En fullstendig grafisk profil er viktig for å skape et enhetlig bilde av din virksomhet. Faste farger, fonter, papir grafiske elementer og størrelser bidrar til å skape gjenkjennelse, lojalitet og trygghet til et merke. Galschjødt Design kan hjelpe deg med å utforme en mal-bok som representerer deg på best mulig måte.

LOGO

Din logo er ditt ansikt utad, og Galschjødt Design forstår viktigheten i at den fullt og helt representerer ditt budskap, din visjon og hva du gjør. Derfor blir alle logoer laget på bakgrunn av mye research. Det taes også hensyn til at den skal tåle tidens tann, passe i mange formater, og ikke minst være noe som blir lagt merke til. 

LAYOUT

Om du ønsker å bli sett og hørt trenger du sterke virkemidler. Dette kan være alt fra plakater, flygeblad, annonser, bøker, visittkort, til klær. Hva du trenger bør gjenspeile hva du gjør, og hva du prøver å formidle. Galschjødt Design hjelper deg finne det rette produktet, med den rette layouten, så du kan skille deg ut blant dine konkurrenter.